prawo rodzinne lublin

W ramach praktyki prawa rodzinnego oferuję Państwu kompleksowy zakres usług, w szczególności w sprawach o:

  • rozwody i separacje,
  • podziału majątku wspólnego małżonków, rozliczenia majątku związku partnerskiego,
  • o ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
  • alimenty,
  • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
  • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa.

W zakresie prowadzonej praktyki zapewniam również pomoc prawną w sporządzaniu pism procesowych tj. pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, opinii prawnych, prowadzenia negocjacji i mediacji.