Kancelaria Radcy Prawnego Anna Michalak

Zajmuje się obsługą klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego.

Pomoc prawna obejmuje porady prawne, opiniowanie, opracowywanie umów i dokumentacji prawnej, pomoc w procesie negocjacji, zastępstwo procesowe, a także pełną reprezentację w toku prowadzonych spraw.


upadłość konsumencka<

Upadłość konsumencka

Pomoc prawna dla niewypłacalnych osób fizycznych to moja specjalność. Im szybciej zrobisz pierwszy krok, tym prędzej uporasz się ze swoim zadłużeniem.

Więcej informacji
prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria oferuje achową pomoc prawną, opiniowanie i przygotowanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych.

Więcej informacji
prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy kompleksowy zakres usług w sprawach o rozwody i separacje, podziału majątku, alimenty, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Więcej informacji
prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria oferuje pomoc przy zakładaniu i likwidacja spółek prawa handlowego, obsłudze spółek, jak również likwidacji i ogłaszeniu upadłości spółek handlowych.

Więcej informacji
prawo prawcy

Prawo pracy

Kancelaria zapewnia doradztwo prawne z zakresu prawa pracy, sporządzanie umów o pracę oraz reprezentowanie przed sądem.

Więcej informacji
prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie zaskarżania decyzji administracyjnych, sporządzania pism i wniosków do urzędów, zastępstwa procesowego.

Więcej informacji