prawo administracyjne lublin

  • Obsługa prawna w zakresie zaskarżania decyzji administracyjnych,
  • Sporządzanie pism i wniosków do urzędów,
  • Zastępstwo procesowe w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Reprezentacja w postępowaniach z zakresu egzekucji administracyjnej.