prawo gospodarcze i handlowe lublin

  • Rejestracja spółek handlowych, przygotowywanie niezbędnych dokumentów
  • Sporządzanie umów spółek,
  • Łączenie, przekształcanie, podział spółek oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
  • Likwidacja i ogłaszanie upadłości spółek handlowych.