prawo pracy

  • Reprezentowanie przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • Sporządzanie umów o pracę, a także regulaminów pracy i wynagrodzeń,
  • Doradztwo prawne z zakresu prawa pracy,
  • Ochrona interesów pracownika.