prawo cywilne lublin

Kancelaria ma doświadczenie w prowadzeniu szeregu spraw cywilnych, dzięki czemu oferuje fachową pomoc prawną, a w szczególności:

  • opiniowanie i przygotowanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych oraz negocjacje w imieniu Klientów warunków tych umów,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym,
  • sprawy o zapłatę,
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • spawy o niewywiązanie się lub nienależyte wykonanie umowy,
  • prowadzenie spraw dotyczących ochrony własności oraz naruszenia posiadania,
  • prowadzenie spraw dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • prowadzenie spraw z zakresu postępowania wieczystoksięgowego, w tym sporządzanie wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego, w tym m.in.: o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, nieważność testamentu,
  • prowadzenie spraw egzekucyjnych.